Oriel Môn

Telephone
01248 724444

Visit website

Rhosmeirch
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TQ

Fel Amgueddfa, Oriel Gelf a lleoliad ar gyfer digwqyddiadau pwrpasol mae gan Oriel Mon cymaint yw gynnig. As a purpose built museum, arts and events gallery, Oriel Môn has so much to offer.

Mae taith i Oriel Môn, amgueddfa ac oriel fwyaf gogledd Cymru, yn ddiwrnod allan rhagorol i’r teulu oll. Yma, gall ymwelwyr brofi’r hyn sydd gan Ynys Môn i’w gynnig drwy amrywiaeth o arddangosfeydd, gweithgareddau a digwyddiadau cyffrous, i gyd am ddim.

Mae’r Oriel yn gartref i ‘Oriel Kyffin Williams’, galeri sydd wedi’i neilltuo ar gyfer artist mwyaf amlwg Cymru. Mae’r amgueddfa a’r Oriel hefyd yn cynnwys ‘Oriel Charles Tunnicliffe’. Bydd ymwelwyr o bell ac agos yn tyrru yma i weld gwaith anhygoel yr artist bywyd gwyllt a oedd yn byw ger genau afon Malltraeth.

Mae’r Oriel Gelf Gyfoes yn arddangos ac yn gwerthu gwaith gan artistiaid byw amlwg o bob rhan o Gymru. Mae’r Oriel hefyd yn rhedeg rhaglen o ddigwyddiadau eclectig flynyddol sy’n amrywio o weithdai celf ar gyfer plant ac oedolion i ddosbarthiadau Meistri ar gyfer oedolion o dan arweiniad artistiaid proffesiynol ynghyd â sgyrsiau a darlithoedd arbenigol.

Mae ymweliad â siop anrhegion yr Oriel yn brofiad yn ei hun, yma gall ymwelwyr brynu amrywiaeth eang o gynnyrch o safon gan rai o grefftwyr gorau a mwyaf arloesol Cymru. Yn fwy na hynny, gall y rhai hynny sy’n ymweld â’r Oriel yn y gaeaf fwynhau awyrgylch Nadoligaidd y Ffair Grefftau Nadolig flynyddol, un o’r Ffeiriau Crefft mwyaf i ennill ei phlwyf yng ngogledd Cymru. Yn olaf, mae caffi'r Oriel yn lle y gellir ymlacio er mwyn gallu mwynhau cinio ysgafn neu fyrbryd, mae gan y gegin amrywiaeth o gacennau cartref a phwdinau sy’n cael eu paratoi bob dydd.

A trip to Oriel Môn, the largest museum and art gallery in North Wales, provides an exceptional day out for all the family. Within its walls, visitors can experience what the Isle of Anglesey has to offer through a wide range of exciting exhibitions, activities and events, all free of charge.

The Oriel is home to ‘Oriel Kyffin Williams’, a gallery dedicated to Wales’ most prominent and well- loved artist. The Museum at the Oriel also houses the ‘Charles Tunnicliffe Gallery’. Visitors from far and wide flock here to see the wonderful work by the famous wildlife artist who made his home by the beautiful Malltraeth Estuary.

The Contemporary Art Gallery exhibits and sells work by prominent living artists from all across Wales. The Oriel also runs an eclectic annual events programme ranging from children and family art workshops to Masterclasses for adults lead by professional artists, to specialized talks and lectures.

A visit to The Oriel’s gift shop is a stand-alone experience in itself, here visitors are able to purchase a vast array of quality merchandise produced by some of the best and most innovative craftworkers in Wales. Furthermore, winter visitors to the Oriel are able to enjoy the wonderfully festive atmosphere of the Annual Christmas Crafts Fair, one of the most well established and largest Craft Fairs in North Wales. Finally, a visit to the Oriel’s café is a relaxing setting to enjoy a light lunch or snack, the kitchen boasts a great selection of homemade cakes and desserts which are prepared daily.

Other attractions on Anglesey