RibRide
TEITHIAU CWCH ANTUR

Telephone
0333 1234 303

Ymweld â'r wefanArchebwch ar-lein

Porth Daniel Watersports Center
Water St
Menai Bridge
LL59 5DE

Pa un ai a ydych yn edrych am ruthr adrenalin troadau cyflym neu eisiau gweld bywyd gwyllt, rydych yn siŵr o adael ein cychod gyda gwên ar eich wyneb.

Pa un ai a ydych yn edrych am ruthr adrenalin troadau cyflym neu eisiau gweld bywyd gwyllt, rydych yn siŵr o adael ein cychod gyda gwên ar eich wyneb.

Mae gennym rywbeth i blesio pawb, unigolion a grwpiau o bob oed, o blant pedair oed sydd eisiau mynd ar RibRide am awr, i’r unigolion mwy anturus sydd eisiau llogi rib am y diwrnod i deithio o amgylch Ynys Môn neu i ymlacio ar draeth diarffordd.

Nid oes angen unrhyw sgiliau i fynd ar RibRide, dim ond y gallu i wneud un cam reit fawr i mewn i’r cwch. Heblaw am dywydd eithafol ac ambell i sblash ni fyddwch yn gwlychu… oni bai eich bod chi eisiau! Rydym yn darparu siacedi bywyd, yr unig bethau ydych eu hangen yw esgidiau neu fŵts a gwadn meddal a dillad sy’n addas ar gyfer cwymp o 5-8 gradd mewn tymheredd.

Gallwch drefnu eich taith ar-lein neu trwy ein ffonio ar rif cyfradd leol i drafod eich RibRide. Rydym yn derbyn yr holl brif gardiau credyd.


PONTYDD A THROBYLLAU

PONTYDD A THROBYLLAU

Wrth fynd o dan Bont Grog Thomas Telford ar y Fenai, byddwn yn teithio drwy’r rhan enwog o’r afon a elwir yn Bwll Ceris a’i longddrylliadau, creigiau a throbyllau.

Byddwn yn gwibio o dan Bont Britannia a chodi llaw ar y llewod a saliwtio cofgolofn yr Arglwydd Nelson.

Ar ôl mwynhau hyfrydwch Plas Newydd, byddwn yn dychwelyd i Borthaethwy i ryfeddu at ‘Res y Miliwnyddion’.

Ein capteiniaid fydd eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar wrth i chi fwynhau

PÂL A MORLOI

Golygfa unigryw a bendigedig o Gastell Biwmares a thai lliwgar y dref sy’n wynebu’r môr.
Yna awn yn ein blaenau allan i’r môr agored, heibio hen longddrylliadau. Byddwn yn nesáu’n raddol at Ynys Seiriol, nid oes neb yn byw yma ar wahân i’r boblogaeth uchaf o fulfrain sy’n nythu yn y DU, ac wrth gwrs y Palod enwog sy’n rhoi’r enw Saesneg i’r ynys hon.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hanes a bywyd gwyllt o amgylch Ynys Seiriol

PÂL A MORLOI
CESTYLL AC YNYSOEDD

CESTYLL AC YNYSOEDD

Cewch yr olygfa orau o Gastell Caernarfon. Wrth gyrraedd Abermenai awn heibio’r safle Napoleonaidd enwog, Fort Belan cyn mynd heibio twyni tywod godidog Niwbwrch a chyrraedd Traeth Bychan y Peilot, Ynys Llanddwyn. Gyda lwc gwelwn ambell i forlo a Llamhidydd Harbwr efallai cyn troi’n ôl.
Ein capteiniaid yw eich tywyswyr cyflym a chyfeillgar ar gyfer mwynhau hyfrydwch a hanes yr ardal.

Explorer Trips

Caernarfon Castle Explorer

Join us onboard our brand NEW Explorer RIB. Take in the spectacular scenery as you travel along the Menai Strait, passed historic Caernarfon Castle and out towards the magical Llanddwyn island.

The Great Orme Explorer

Come offshore with us on our NEW Explorer RIB. Cross the seas from Puffin Island to the Great Orme and explore the secret caves and historic coast of this unmissable headland.

East Coast Explorer

Cruise the lesser travelled east coastline of Anglesey, onboard our NEW Explorer offshore RIB. Departing from Menai Bridge, the tour takes in the sights of Menai Bridge, Beaumaris, Puffin Island, Ynys Dulas, Moelfre and out to Point Lynas.

Strait Explorer

Explore and enjoy the magnificence of the entire Menai Strait from Penmon to Abermenai on this three hour journey onboard our fabulous Explorer RIB.

Explorer Trips

Prices

Adults£25

Award winning

We are a highly awarded experience, check out our Facebook and TripAdvisor pages to see what people say about us. Basically, we're the best at what we do and we don't mind shouting about it!

Other attractions on Anglesey